Ostatní dokumenty

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy (10.8.2020, 3 MB , více informací )

Rámcová smlouva o spolupráci ČSOS a ALSOL při pořádání organizovaných a hromadných akcí v orientačních sportech.

Manuál - pořádání závodů ČSOS sekce OB 2020

Manuál - pořádání závodů ČSOS sekce OB 2020 (9.7.2020, 1 MB , více informací )

zajištění plnění závazků ČSOS pořadateli závodů celostátních soutěží sekce OB v roce 2020

Rozpočet ČSOS na rok 2020

Rozpočet ČSOS na rok 2020 (10.12.2019, 29 kB , více informací )

schváleno na VH ČSOS dne 7.12.2019

Usnesení VH ČSOS 2019

Usnesení VH ČSOS 2019 (7.12.2019, 27 kB )

Dohoda s Lesy ČR

Dohoda s Lesy ČR (5.2.2015, 786 kB , více informací )

uzavřena mezi Lesy ČR a ČSOS, o podmínkách pořádání akcí v orientačních sportech v lesích ve vlastnictví ČR, spravovaných Lesy ČR, ze dne 16.4.2008 [800 kB]Archiv dokumentů