Stacionární tréninkové kempy

Stacionární tréninkové kempy (STK)

O co vlastně jde?

STK – stacionární tréninkové kempy. Jedná se o projekt Rady pro inovace. Cílem tohoto projektu je připravit kvalitní tréninkové zázemí pro mládež ve věku 12-18 let. Jednotliví zájemci z řad oddílů nebo TSM budou v týdenních turnusech trénovat v atraktivních terénech pro OB, LOB i MTBO pod dozorem ambasadorů z řad juniorské či dospělé reprezentace, kteří zároveň mohou využít zázemí STK k vlastnímu tréninku. Na místě bude připravené ubytování, tréninky a ambasadoři, kteří s účastníky budou analyzovat tréninky a přenášet tak své zkušenosti na mladší. Díky delšímu trvání STK objektů (3-8 týdnů) se podaří snížit náklady na ubytování, mapové podklady a dojde ke zefektivnění přípravy tréninku (kontroly již roznesené v lese, tréninky připravené předem). Od účastníků se vyžaduje, aby se na akce přihlásili v souladu s rozpisem jednotlivých akcí a dopravili se na místo. Pro hladký průběh akcí je nezbytná spolupráce s trenéry/rodiči, kteří budou na kempech pomáhat s asistencí účastníkům s dopravou a běžnými činnostmi.

Účelem celého projektu je umožnit již v raném věku rozvoj technických dovedností účastníků v náročných terénech bez nutnosti mít trenéry, kteří jsou schopní domluvit ubytování, sehnat mapové podklady, připravit tréninky a roznést kontroly v takových terénech. Čím dříve se děti dostanou do náročných terénů, které vyžadují použití komplexní orientační techniky, tím lépe. Účastníci kempů se otrkají v takových terénech v raném věku, což bude mít pozitivní důsledky na jejich výsledky nejenom na EYOCu a JWOCu, ale budou přicházet do kategorie dospělých s mnohem lepší technikou a jejich další rozvoj bude výrazně urychlen.

· STK záměr

· STK - výsledky ankety

· Vyhodnocení pilotních LOB STK (leden+únor 2019)

· STK - prezentace Čáslav 18.5. 2019

 

Jednotlivé tréninkové kempy

LOB 2019-2020

1) Prosincové kempy na Mísečkách, Božím Daru a Pradědu

Ačkoliv je původní smysl a účel projektu STK odlišný, pro lyžařský orientační běh jsme pro sezonu 2019-2020 nakonec i vzhledem k ZODM 2020 zvolili systém několika kratších soustředění v různých termínech a na různých místech. Celý projekt STK jsme zahájili třemi jednorázovými lyžařskými kempy zaměřenými především na rozvoj techniky běžeckého lyžování. Účastníci pod vedením zkušených lektorů pilovali techniku běžeckého lyžování a nabírali kilometry na upravených běžeckých tratích. Součástí některých kempů bylo i vyzkoušení si tréninku LOB či hladké závody v běžeckém lyžování.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Mísečky, Boží Dar, Praděd

Jmenné seznamy vybraných účastníků a náhradníků, stejně jako informace k platbě zálohy naleznete zde: MísečkyBoží DarPraděd

Všechny prosincové kempy úspěšně proběhly, zde najdete fotky: Mísečky

 

2) Jakuszyce/Harrachov

Tento kemp je prvním skutečným STK podle původní myšlenky, tedy se zaměřením na rozvoj správné techniky navigace a specifických dovedností důležitých pro LOB. Účastníci budou mít možnost trénovat správnou techniku LOB na kvalitně připravených běžkařských tratích i stopách specifických pro LOB v polských Jakuszycích pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či juniorské reprezentace LOB. Ti s nimi budou rovněž analyzovat tréninky, učit je správné mapové i lyžařské LOB technice a předávat zkušenosti.

Zde naleznete jmenný seznam vybraných účastníků: Jmenný seznam

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Pokyny Jakuszyce/Harrachov

Nakonec se uskutečnily pouze 2 termíny. 3. termín (12.-19. ledna) byl zrušen pro malý počet zájemců.

 

OB 2020

Pro OB jsme pro rok 2020 připravili 2 tréninkové kempy. Oba kempy jsou určeny pro zájemce ve věku 14 – 18 let, ve výjimečných případech i mladší jedince. Na obou kempech bude připraveno ubytování, stravování, mapové tréninky a analýzy tréninků od ambasadorů z řad dospělé a juniorské reprezentace.

1) Portugalsko (2. 2. - 15. 3. 2020)

V termínu jarních prázdnin je připraveno STK v portugalském Aguiar da Beira. Účastníci budou mít možnost rozvíjet správnou techniku navigace v polootevřených terénech se skalními plotnami, balvany a bujnou vegetací. Zájemci mají od 2. 2. do 15. 3. 2020 k dispozici 6 možných turnusů (vždy neděle-neděle). Na kempu bude připraveno ubytování, stravování, připravené mapové tréninky a rozbory od zkušených ambasadorů. Účastníci si musí zařídit dopravu na kemp i během samotného kempu (spoj Vídeň - Porto cca za 2000 Kč zpáteční letenka, půjčení auta viz. rozpis). K tomu je nutná součinnost s trenéry jednotlivých skupin a jejich přítomnost na kempu v roli řidičů. Přihlašování je možné od 28. 10. 2019 8:00 do 10. 11. 2019 na e-mail j.petrzela@seznam.cz pomocí přihlašovacího formuláře v souladu s rozpisem (viz. níže)

Zde naleznete Rozpis STK Portugalsko

Zde naleznete Přihlašovací formulář na STK Portugalsko  

 

2) Švédsko (6. 7. - 17. 8. 2020)

O letních prázdninách je připraveno STK v kolébce orientačního běhu - Skandinávii, konkrétně v krásných terénech kolem městečka Eskilstuna. Ve zdejších lesích se nacházejí dostatečně výrazné vrstevnicové tvary doplněné kameny, srázy a bažinami. Jedná se tak o klasický skandinávský terén, který je ale poměrně „běhatelný“ a je ideální i pro ty, kteří navštíví Skandinávii poprvé. I na tomto STK můžou zájemci vybírat ze 6 turnusů (vždy pondělí-pondělí) od 6. 7. až do 17. 8. 2020. Na kempu bude připraveno ubytování, stravování, připravené mapové tréninky a rozbory od zkušených ambasadorů. Účastníci si musí zařídit dopravu na kemp i během samotného kempu. K tomu je nutná součinnost s trenéry jednotlivých skupin a jejich přítomnost na kempu v roli řidičů. Přihlašování je možné od 4. 11. 2019 8:00 do 17. 11. 2019 na e-mail j.petrzela@seznam.cz pomocí přihlašovacího formuláře v souladu s rozpisem (viz. níže)

Zde naleznete Rozpis STK Švédsko

Zde naleznete jmenný seznam vybraných účastníků: Jmenný seznam STK Švédsko

 

MTBO 2020

MTBO je z důvodu nižší členské základny a tréninkových požadavků specifické, proto plánujeme pouze 1-2 týdny dlouhý kemp v termínu duben-květen pod vedením Pavla Štáfka. Mezi možné lokality patří Francie, Itálie nebo Maďarsko, které umožňují kvalitní trénování v příznivých podmínkách.

Kontakt:

Jan Petržela, koordinátor projektu STK

j.petrzela@seznam.cz

+420 720 454 545 (každý den 9-20)